اعضای شورای علمی پژوهشگاه فن آوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا

دکتر سید علی آذین

Chairman

دکتر سید علی آذین، دارای بورد تخصصی  پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ پزشکی جنسی و سایکو-سکسولوژی از بورد اروپایی پزشکی جنسی و فدراسیون اروپایی سکسولوژی، رئيس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا و از چهره هاي برجسته علمي، متخصصان صاحبنظر كشور و مديران ارشد جهاد دانشگاهي  است. وی همچنین عضو کمیته خاورمیانه انجمن جهانی سلامت جنسی و گروه علوم سلامت فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا از جمله مراكز فوق تخصصي و معتبر درمان ناباروري در كشور بوده كه هم پايه بسياري از مراكز فوق تخصصي معتبر خارج از کشور، درجات پيشرفت علمي را مطابق با دانش فناوري روز طي كرده است

دکتر لادن گیاهی

دبیر شورای فناوری مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا, عضو شورای علمی پژوهشگاه ابن سینا
 • متخصص تغذیه 
 • معاون فناوری مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا
 • عضو هیأت علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا
 • مدیر کلینیک تغذیه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا

مهندس اکبر بابانیا

عضو شورای فناوری مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا
 • کارشناس ارشد مدیریت MBA
 • معاون پشتیبانی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

دکتر سمیه کاظم نژاد

عضو شورای علمی پژوهشگاه ابن سینا
 • دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی
 • جنین شناس
 • عضو هیات علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا
 • مدیر گروه پژوهشی مهندسی بافت پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا

دکتر رامین قهرمان زاده

عضو شورای علمی پژوهشگاه ابن سینا
 • دکترای تخصصی شیمی آلی
 • عضو هیات علمی پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا
 • مدیر گروه پژوهشی نانوبیوسنتز پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا

دکتر حجت اله ربانی

عضو شورای علمی پژوهشگاه ابن سینا

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاددانشگاهی- ابن سینا

 • سرپرست مرکز تحقیقات آنتی بادی منوکلونال
 • سرپرست مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی سرطان
 • مدیر گروه مهندسی آنتی ژن آنتی بادی

شورای علمی افتخاری

دکتر سید علی آذین

Chairman

دکتر سید علی آذین، دارای بورد تخصصی  پزشکی اجتماعی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ پزشکی جنسی و سایکو-سکسولوژی از بورد اروپایی پزشکی جنسی و فدراسیون اروپایی سکسولوژی، رئيس پژوهشگاه فن آوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا و از چهره هاي برجسته علمي، متخصصان صاحبنظر كشور و مديران ارشد جهاد دانشگاهي  است. وی همچنین عضو کمیته خاورمیانه انجمن جهانی سلامت جنسی و گروه علوم سلامت فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
پژوهشگاه و مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا از جمله مراكز فوق تخصصي و معتبر درمان ناباروري در كشور بوده كه هم پايه بسياري از مراكز فوق تخصصي معتبر خارج از کشور، درجات پيشرفت علمي را مطابق با دانش فناوري روز طي كرده است