مقدمه

امروزه هنر گرافیک در همه ابعاد زندگی مدرن رخنه کرده‌ است. هنر گرافیک نیز مانند سایر شاخه‌های هنر، پاره ای از زندگی روزانه بشر شده و رفته رفته راه خود را در جامعه باز کرده است. گرافیک به میان مردم عادی رفته و برای اثبات موجودیت خود، به صورت هنری فعال، موظف و البته تا حدودی مادی در آمده است. هنرگرافیک به عنوان رسانه جمعی بسیار گسترش پیدا کرده و روش‌های تهیه آن‌ها متنوع شده‌اند و ازهمه مهم تر نو آوری هایی است که در پاسخ به نیازهای هنر زمان ایجاد شده است. در ایران نیز پیش تر، هنر گرافیک در شکل محدود و تنها در خدمت تزئین به کار می‌رفت. اما در عین حال، به دلیل ویژگی‌های مذهبی و ملی‌اش، در مردم نفوذ زیادی داشت هر پدیده ای در تول تاریخ بر اساس نیاز بشر ورفع قسمتی از خواسته های فیزیکی او شکل می گیرد و مراحل تکامل و تحول را روز به روز طی کرده و در قالبهای جدیدی خود را به منصه ظهور می رساند. شاید تا یک قرن پیش صحبت راجع به رشته ای تحت عنوان گرافیک بعید به نظر می رسید.
اما می بینیم که امروزه چگونه این شاخه از شاخه های هنری جایگاه خود را در بین جوامع مستحکم کرده و به عنوان یکی ازپدیده های ضروری ومهم مطرح می گردد. واژه گرافیک از مصدر یونانی Graphein به معنای نوشتن گرفته شده است. ریشه آن در اصل به معنای (خراشیدن) (حک کردن) و(نقر کردن) است. در روشهای تکثیر قدیمی روی سنگ یا مس را با عملی شبیه خراش دادن منقش می کردند وپس از برگردانیدن آن روی کاغذ .تکثیر را انجام می دادند که به آن (طراحی خطی گرافیک) اطلاق می گردید.

 

تعریف طراحی گرافیک و طراح گرافیک

بر طبق تعریف مطرح در اساسنامه انجمن، طراحی گرافیک عبارتست از: ارائه راه حل مناسب بصری برای تسهیل در که به طور حرفه ای و مستمر به کار طراحی گرافیک ارتباطات مورد نیاز جامعه، و طراح گرافیک هر شخص حقیقی است اشتغال داشته باشد. رشته های تخصصی طراحی گرافیک با توجه به اساسنامه انجمن عبارتند از : طراحی و صفحه آرائی،طراحی هر گونه نشانه و اوراق اداری و انتشاراتی، طراحی بسته بندی، طراحی پوستر، طراحی تبلیغاتی، طراحی حروف ، تصویرگری، کاریکاتور، طراحی گرافیک متحرک و طراحی گرافیک محیطی.علاوه بر این ها انواع طراحی گرافیک های تخصصی جدید در طراحی ای ها و شبکه های کامپیوتری نیز از رشته ها جدید ارتباطی نظیر چند رسانه برای رسانه گرافیک محسوب می شوند.

 

تعاریف گرافیک در منابع مختلف:
گرافیک در فرهنگ معین:
(به معنای نمودار ترسیمی با خطوط واشکال)
 

در واژه نامه مصور هنرهای تجسمی در معنی Graphic Arts آمده:
(انواع نقاشی و کنده کاری وبرجسته کاری برروی فلز و چوب وسنگ ومانند آنها برای چاپ که امروزه شامل طرح و ترسیم پوستر و نمودارهای خطی. آرمهای تجاری وصنعتی. تصاویر ونقوش روی جلد کتاب ونشریات وعلایم اقتصادی و راهنمایی استفاده می شود)
 

در فرهنگ اصطلاحات هنری:
(مترادف هنر ترسیمی . تصویرسازی. نمودار یا طرح همراه با موضوعات چاپی)
 

تعریف ریچارد هولیس در کتاب تاریخ طراحی گرافیک:
گرافیک یک زبان است. نوعی زبان است با دستور زبانی نا معین و الفبایی پیوسته در حال گردش .
قوانین نا مشخص گرافیک به آن معناست که فقط میتوان آن را مطالعه کرد نه آموخت.
 

اما آنچه که امروزه برای تعریف کردن گرافیک به کار می برند:
گرافیک یعنی مهندسی تصویر یا نوشتار جهت ارتباط با مخاطبین برای رسیدن به هدفی واقعی وملموس .
گرافیک خود در خدمت تبلیغات است و هنرهای دیگر را به خدمت می گیرد تا آثاری را برای تکثیر خلق کند.

شماره تماس:

09123889232

09365656019