آزمایشگاههای تحقیقاتی مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا با پتانسیل تجهیزاتی پیشرفته و با در اختیارداشتن کادر تخصصی مجرب، آمادگی خود را برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و آنالیز نمونه اعلام می دارد:

به منظور استفاده از خدمات آزمایشگاههای تحقیقاتی، لطفاً درخواست خود را بصورت رسمی به آدرس ایمیل moghaddam@avicenna.ac.ir ارسال فرمایید.

آزمایشگاه های تحقیقاتی: امکان مشاهده اطلاعات آزمایشگاه های تحقیقاتی با استفاده از لینک http://labsnet.ir/labs/15 نیز فراهم می باشد.

  • تعیین اندازه نانو ذرات، وزن مولکولی و پتانسیل زتا
  • الکتروریسی
  • آسیاب میلر ماهواره ایی
  • لیوفلیزاتور وکیوم