دومین رویداد کشوری کارآفرینی سلامت از سوی مرکز رشد پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی ابن سینا به مدت سه روز در نیمه اول شهریور ماه سال جاری با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد ابن سینا، این رویداد با حضور منتورهای شناخته شده در سطح ملی و بین المللی، سرمایه گذاران، صنعت گران دانش بنیان موفق، اعضاء ملی بنیاد نخبگان، مدیران مراکز رشد حوزه سلامت، حضور فعال دانشجویان خلاق و       علاقه مند به کارآفرینی در دانشگاه های علوم پزشکی، شرکت های نوپای مستقر در مراکز رشد و ... برگزار می گردد.

گفتنی است، شکل گیری و توسعۀ اکوسیستم کارآفرینی در حوزه سلامت، هدف محوری در برگزاری این رویداد کارآفرینی به شمار   می رود.

همچنین باید خاطرنشان کرد: توانمندسازی مدیریتی برای شرکت های نوپا، انتقال تجربه و بحث و تبادل نظر سیاستمداران، سرمایه گذاران، معاونت های فناوری  و مدیران ارشد مراکزی که در خلق اکوسیستم کارآفرینی در غالب مراکز رشد، نقش هدایت محوری دارند، کمک به بازاریابی و بازار سازی شرکت های دارای محصول مستقر در مراکز رشد از طریق برپایی نمایشگاه های جانبی و حمایت مادری و معنوی از 6 شرکت نوپای برگزیده، از دیگر اهداف مهم برگزاری دومین رویداد اینوتک سلامت کشور می باشد.

لازم به ذکر است که برگزاری پنل های تخصصی، کارگاه ها، نمایشگاه جانبی و حمایت مادی و معنوی از شش شرکت نوپای برگزیده از جمله برنامه های پیش بینی شده در برگزاری این رویداد و در راستای دستیابی به اهداف بلند آن می باشد.