دکتر لادن گیاهی

Technology Council Director
Scientific Council Member
  • متخصص تغذیه 
  • معاون فناوری مرکز رشد فناوری سلامت ابن سینا
  • عضو هیأت علمی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا
  • مدیر کلینیک تغذیه مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا