معیارها و شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش:

 •  مراجعه حضوری یا مجازی به مرکز رشد و تکمیل فرم‌های پذیرش و تحویل اسناد و مدارک مورد نیاز توسط شخص متقاضی
 •  تیم کاری مناسب به لحاظ تحصیلات با تخصص و تجربه کافی
 •  داشتن ایده مبتنی بر یکی از موارد ذیل با ارائه اسناد و مدارک مستند:
  • فناوری سلامت محصول محور با رویکرد اقتصادی
  • انتقال دانش فنی محصولات سلامت
  • مهندسی معکوس محصولات سلامت
 •  داشتن برنامه (کوتاه مدت- میان مدت- بلندمدت) کاری جهت فعالیت‌ها
 •  داشتن برنامه امکان سنجی و کسب کار جهت ایده ارائه شده
 •  کسب حداقل امتیاز لازم در مصاحبه (فرم امتیازات قبل از مصاحبه و همراه با فرمهای پذیرش تحویل می‌گردد)
 •  عقد قرارداد با مرکز بعد از پذیرش و رعایت مفاد قرارداد در طول حضور در مرکز
 •  شرکت در دوره‌های آموزشی اجباری مرکز رشد بنابر تشخیص مدیریت مرکز (اجباری بودن دوره‌ها برای فناوران بستگی به نوع ساختار حقیقی و حقوقی شرکت و توان و میزان اطلاعات اعضای هسته و یا شرکت متفاوت خواهد بود)

مراحل پذیرش:

 • دريافت وتكميل و ارسال فرم هاي پذيرش توسط متقاضي
 • بررسي مقدماتي صلاحيت شركت بر اساس معيارهاي مشخص توسط كارشناس جذب
 • آموزش تكميل و تحويل فرم مطالعات امکان سنجي به متقاضي
 • دريافت و ارزيابي در کميته پذيرش
 • برگزاري جلسه مصاحبه (با حضور کميته پذيرش) و ارائه ايده توسط خود متقاضي
 • پيشنهاد پذيرش به شوراي مرکز رشد توسط مدير مرکز رشد
 • ارزيابي و تائيد صلاحيت واعلام موافقت اوليه به متقاضي
 • اعلام پذيرش نهايي به متقاضي
 • ابلاغ مقررات و فرجه زماني براي تكميل مدارك ودر صورت اقتضاء ثبت شركت با نظارت مركز رشد
 • دريافت مدارك، سوابق ، مستندات ، تنظيم قرارداد، اخذ تعهد و ضمانت هاي لازم
 • تخصيص امکانات و اعتبار به واحد فناور
 • ورود متقاضي به دوره پيش رشد
 • آموزش و تدوين طرح تجاري ( (Business Plan
 • بررسي توسط کميته ارزيابي و تنظيم گزارش ارتقا براي شوراي مرکز رشد
 • بررسي توسط شوراي مرکز رشد
 • اعلام پذيرش نهايي به متقاضي
 • دريافت مدارك، عقد قرارداد و اخذ ضمانت هاي لازم
 • تخصيص امکانات و اعتبار به واحد فناور
 • استقرار در دوره رشد

درخواست پذیرش:

درصورت دارا بودن شرایط فوق میتوانید فرم خام پرسشنامه را از منوی دانلود دریافت نموده و پس از تکمیل، ارسال نمایید.