اهداف:

 • جذب ایده های برتر در توسعه فناوری های نوین زیستی و سلامت
 • توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری سلامت
 • تولید و توسعه محصولات و خدمات مرتبط با سلامت با قابلیت رقابت پذیری در بازار
 • برنامه ریزی و توانمندسازی در تجاری سازی، بازاریابی و فروش
 • افزایش بازدهی بالقوه متخصصین و استفاده بهینه از سرمایه عظمیم علمی و تجربی آنان
 • نوسازی، انتقال فناوری و تجاری نمودن اکتشافات علمی جدید
 • کمک به رونق اقتصادی کشور در حوزه فناوری سلامت

​​وظایف:

 • حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مركز رشد
 • تلاش براي فراهم آوردن حمايت قانوني جهت تسریع رشد واحدهای مستقر
 • ارائه خدمات و مشاوره هاي مورد نياز به واحدها در راستاي تبديل ايده هاي نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاري سازی آنها
 • نظارت بر روند رشد واحدها و تحليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش كارائي مركز رشد
 • نظارت بر فعالیت هاي واحدهاي فناوري در تحقق ايده محوري آنها
 • ايجاد بخش رشد مقدماتي در صورت نياز
 • آموزش و ارتقاي اطلاعات افراد متخصص، علاقمند و خلاق در زمينه فناوری های نوین علوم پزشکی

خدمات:

 • تخصیص فضای اداری، تجهیزات کاری و خدمات اینترنتی
 • خدمات آزمایشگاهی عمومی و تخصصی و فوق تخصصی
 • ارائه آموزش‌های تخصصی در حوزه کسب و کار
 • مشاوره حقوقی و قانونی
 • مشاوره در امر تجاری سازی، بازاريابي، مالي، ثبت اختراع و....
 • حمایت از حضور در نمایشگاه های تخصصی
 • کمک به ایجاد ارتباط با مراکز پژوهشی ، دولتی و سایر شرکت ها
 • حمایت مالی در قالب مشارکت و سرمایه گذاری در راستای تبدیل ایده کاری به محصول و بسترسازی لازم به منظور تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی