خدمات ویژه مرکز رشد در هر یک از دوره های پیش رشد، رشد و پسا رشد چه می باشد؟

 1. دوره پیش رشد (Monitoring)
 • برگزاری دوره های آموزشی و ارائه مشاوره در زمینه های زیر:
  • تدوین و ویرایش برنامه کاری
  • قوانین و مقررات ثبتی و حقوقی نظیر ثبت شرکت، گشایش حساب و ثبت اختراع
  • قوانین و مقررات کسب و کار نظیر بیمه، مالیات، قوانین کار و قانون تجارت
  • ارائه مشاوره های علمی و تخصصی برای کمک به تثبیت و تقویت ایده محوری
  • ارائه مشاوره های مدیریت و سازمانی برای کمک به تثبیت و تقویت تیم کاری
  • حمایت های مالی

2-1- دوره رشد (Coaching)

 • کارگاه های آموزشی
 • مشاوره های سازمانی و مدیریتی پیشرفته
 • مشاوره های علمی و تخصصی
 • استفاده از امکانات و خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
 • جذب سرمایه و ارائه مشاوره در زمینه الگوهای همکاری با سرمایه گذاران
 • ارائه خدمات در زمینه مدیریت دانش، مالکیت فکری، نام تجاری و دارایی های نامشهود
 • ارائه مشاوره در زمینه بازاریابی و تعاملات شبکه ای
 • حمایت های مالی

3-1- دوره پسا رشد (Mentorship)

 • ارائه مشاوره های ویژه در زمینه های زیر:
  • ادغام پروژه ها، همکاری اقتصادی چند جانبه و افزایش سرمایه
  • توسعه فعالیت های بین المللی
  • کسب استانداردها
  • تنوع بخشی به الگوی کاری نظیر: فروش لیسانس، واگذاری نام تجاری، تأسیس شعبه و فروش سهام
 • حمایت نهادی و اعتباری
 • فراهم نمودن بستر همکاری فی ما بین شرکت های فناور (B2B)
 • مشارکت و همکاری در اجرای پروژه های کلان و سرمایه گذاری در طرح ها
 • خدمات ارزشیابی و انتقال فناوری
 • تورهای بازدید از صنایع و نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی
 • ارتباط با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری

2- خدمات عمومی

 • صندوق پستی و آدرس تجاری
 • امکان استفاده از اتاق جلسات، کنفرانس و فضای آموزش و تجهیزات سمعی و بصری
 • فضا و امکانات مناسب اداری شامل خط تلفن و اینترنت (اختیاری)
 • سالن غذاخوری
 • خدمات امنیتی و نگهبانی
 • خدمات تأسیساتی و ساختمانی
 • خدمات نظافت و پذیرایی
 • خدمات تبلیغاتی و نمایشگاهی
 • خدمات اطلاع رسانی و روابط بین الملل
 • کتابخانه، استفاده از محتوای بسته های آموزشی و بانک نرم افزار
 • خدمات اداری و دفتری نظیر تکثیر و نمابر و خدمات پیک
 • خدمات میزبانی سایت و پست الکترونیکی